top of page

Tajomstvo šťastia

Keď sa šťastie stane trvalým / máj 2022 

Ľudia vždy budú túžiť po tom, čo nemajú. Je to snáď prirodzenou ľudskou evolúciou? Snáď tou neustálou potrebou vlastného posunu ? Áno, aj tým… a ako sa vždy zrodí nová duša a prejde svoju púť najprv v nevedomej túžbe, kým nadíde jej jásstvo nebeské a ona pochopí, v tom istom momente prichádza na svet ďalšia nová duša, sledujúca ten istý kolobeh…..

Jeden túži po krásnej rodine, iný po úspešnej kariére, ďalší po dokonalosti tela, iný ducha ..a tak by som mohla menovať nespočet ľudských túžob, a všetky budú mať rovnakého menovateľa - túžbu po ŠŤASTÍ .

Túžba, ktorá človeka sprevádza od jeho samotného zrodu i naprieč tisícročiami, túžba, z hľadiska histórie neukojiteľná a večná.

Koľkí z nás si povzdychli s myšlienkou na túto vysnenú métu a koľkí z nás ju prekročili a spoznali ?

Šťastie, aj keď nie je hodnotou empiricky doložiteľnou, či meraním dokázateľnou, existuje.

Neuvidí ho nik, kto hľadí svojim zrakom príliš dopredu, ani ten, čo zameriava svoj zrak príliš dozadu. Neuvidí ho nik, kto nedokáže oceniť maličkosť bežného dňa, malého okamihu, ba ani ten, čo ho hľadá mimo seba.

Tajomstvo šťastia sa ukrýva v uvedomení si maličkostí. Keď príde čas človeka a on prezrie v krásu tohto sveta, keď si uvedomí krásu dnešného dňa, krásu ľudí vôkol seba, keď poďakuje každý deň, že má ten dar mať zrak a sluch, a čuch a chuť, aby toľkú krásu pocítil, vtedy sa človek stretol so šťastím. A toto šťastie, už je trvalé. Takéto ŠŤASTIE nám už nikdy nik nevezme, je v nás a my sa stávame ním.

Šťastie existuje, ale ako múdry mistr hovoril: Niet šťastia vo vonkajšiom svete, je v nás samotných.

A tak večným hľadačom tejto bájnej méty poradím zastaviť sa v bode, kde práve ste. A nezáleží na tom, či ste práve na nemocničnom lôžku, či opustení, potupení, okradnutí, či zahanbení, chudobní, či bohatí , zastavte sa.

Pozrite sa vôkol seba a poďakujte za všetko, čo vidíte. Je to váš základ a ten nemá každý, každý ho má v inej obmene. Tam presne v tom bode začne vaša cesta za ŠŤASTÍM. Tam sa zrodí váš cit pre vnímanie darov, ktoré ste doposiaľ nevideli. Prajem vám všetkým toto šťastie spoznať a žiť …Milujem vás ….

Kéž sú všetky bytosti šťastny !!

Nech sa tak deje,

Re Raia

280229538_3138277026388211_7798680855837555341_n.jpg
bottom of page