top of page

VYLÉČ SI DUŠI SVOU...

když myšlenky mé jen plynou

následující řádky píši v mém rodném jazyce-Slovenštině, jelikož ke mně přicházejí spontánně v lehkosti bytí...užívejte je ku prospěchu ducha 

Pochopenie bytia

Keď nadíde pochopenie a prestaneme bojovať so životom, dostaví sa nový pocit nášho bytia. Aby sa prestalo v živote bojovať, musí sa začať vnímať cez lásku. Na všetkých úroviach.

Keď sa začne vnímať cez lásku, aktivuje sa naše svetelné telo a keď sa tak stane, žiaden boj v našom živote nebude existovať.

Všetky okolnosti a situácie v našom živote sa budú tvoriť v náš prospech.

podpis raia.jpg

Duchovná úroveň

Ak si dobrým a pozorným človekom, s vysoko vyvinutým citom k druhým, spravodlivým a láskavým k sebe i ostatným, si najviac.

Výška duchovného vývoja sa nemeria počtom kurzov, ale veľkosťou srdca.

podpis raia.jpg
Image by Kumiko SHIMIZU
Image by Bekir Dönmez
Pes spuštěn ve vodě

Rieka...

…ty plynieš .. plynieš raz rýchlo, raz pomaly, utekáš vlnami svojich tieňov i radostí nezastaviteľne vpred,

kamsi k výšinám prameňa, nekonečného zdroja všetkých riek…

…plynieš každým dňom v kučeravých vlnách svojho osudu.

Neustále a opakovane poháňaný prúdom vĺn vedľajších.

Skaly a kaskády, ktoré ťa zdanlivo roztrieštili v tvojej samote,

sa postupom plynúcich prúdov dní rozpustili….

Tichý - občasne radosťou žblnkajúci prúd postupne prichádza k poznaniu zdroja prameňa.

Si rieka, rieka plná energizujúcej ľahkosti,

si konečne nájdené ticho každodennosti prúdov neskrotných.

Ty si a plynieš…si tok.

Už si len tok silnej i nežnej rieky, zároveň,

poskytujúci opojenie smädu riekam ostatným …

Si rieka, si tok, si zdroj i prameň - ty SI.

podpis raia.jpg
Image by Evi Radauscher
Východ slunce nad pšeničné pole

Dar...

Každým dňom  náhliš sa k ukojeniu zmyslov svojho života.

Utekáš ako bez duše, naháňaš bez studu...

Nevnímaš, necítiš, ženie ťa domnelý ideál bytí a duše slepota...

Až prvá-druhá, tretia, či štvrtá hrana osudu,

ťa vybočí z bezhlavého mrhania

času bonmota.

Až prvá-druhá, tretia, či štvrtá rana osudu,

ťa oživne tak, že srdce tvoje navždy tlkotá...

podpis raia.jpg
Seděla na skalách

Nebeský tok

Nehnevaj sa už preto na nich,
a v tichosti sa dušou hraj,

keď budú brojiť proti tebe,
len s ľahkosťou ich pohladkaj.

Veď, dávno s’ nimi bol, 
tie taje bytia spoznával.

Všetko je múdre, ty šťastný buď
a už sa neľakaj.

...tak plníš zámer svojej duše,
si Svetla toho vozataj...

 


 

podpis raia.jpg
Seděla na skalách
Image by Ave Calvar

Ježíš...

On umrel, aby si ty človek hľadal svoju nesmrteľnosť.

On umrel, aby si dospel k čistote a pravdivosti svojich životov.

Umrel, aby si ty žil večne a pochopil…

A on naveky ožil tak, ako naveky tys ožil.

Tak zahoď všetko, čo nepatrí ti a ži čistotou,

to vstúpiš do kráľovstva večnosti,

ako vstúpil on.

podpis raia.jpg
Image by Krists Luhaers
Nebe
Image by Annie Spratt

Nie je dôležité , aké máš vierovyznanie,

nie je dôležité,  koľko pekných citátov zdieľaš, koľkými krásnymi gestami

sa prezentuješ verejne.

Ale je dôležité  ako sa zachováš , keď druhý potrebuje pomoc.

Je dôležité, koľko krásy v ľuďoch vidíš a je dôležité, ako veľké srdce máš voči všetkým bytostiam bez rozdielu…

podpis raia.jpg
Image by Bekir Dönmez

Svetlo

Si krásny a ušľachtilý

vo svojej pravej tvári z oblakov,

si krásny a nekonečný

v plnosti každodenných dotykov.

 

Už nemeň sa a plyň -

jedno či slzou a či úsmevom.

Len nežeň sa a plyň -

staň ľudskosti sa pilierom.

Tak netaj sa, len plyň,

bytia majestátu

buď večným svetla záchvevom ….

podpis raia.jpg
Image by Evie S.
Nebe
Bílé peří

Videnie

Pred očami záplava trepotajúcich sa krídiel,

Šušťanie a ich tepúci trepot,

mihot ich jednotlivostí …

Biele, občasne zašpinené sivým prachom

ľudských bolestí …

Ich trepot sa dotýkal neúnavne mojej tváre a odvádzal ma ďalej a hlbšie do zvláštnych farebných geometrií nekonečna…

Hrejivá žiara Svetla ma navždy odviedla v Lásku …. Milujem

/táto vízia mi prišla presne 22.2.2022, predvečer vojny Ru-Uk

podpis raia.jpg
Ježíš
Maria Magdalena
archanděl Michael
bottom of page