top of page

Dôvera v život

Život sa postará

Náš vlastný život, či už si to vedome pripustíme, alebo nie, je odrazom našich životných postojov. Ale toto uvedomenie nepríde samo, musíme si odžiť skúsenosť , ktorá nám otvorí dvierka k tejto múdrosti.
Pred rokmi, písal sa asi rok 2010, som prijala do života jednu nesmiernu múdrosť - DOVERUJ ŽIVOTU .

 


Ak sa pýtate, a ešte nerozumiete presne obsahu, tak je to absolútne odovzdanie sa Bohu a vesmírnej múdrosti. V ten moment, keď toto pochopíte, stratíte obavy a strachy, veríte dnešku a zajtrajšku, pretože je všetko zariadené neomylne správne pre váš život.
Keď začnete žiť s plnou dôverou, bez  zbytočných  pragmatických  hmotných plánov,  otvára  sa  vám dimenzia  zázrakov.  Aká to je?  Nuž, tí z

vás, ktorí ma poznajú osobne, viete akým progresom v hmote som prešla, a tí, ktorí ma len občas čítate, vedzte, začalo obdobie pretvárania myšlienok do hmoty. Dnes tomu mnohí hovoria kvantovanie, ja to nazývam po svojom - mením hmotu.-TVORÍM V HMOTE


Obdobie zázrakov a TVORENIE V HMOTE je dar každého jedného človeka tu na Zemi. Problémom, prečo to väčšina ľudí nevidí je práve manipulácia systémom. Ľudia majú tendenciu odmietať, že sa doverovať životu dá,  pretože im to logika mozgu nedovoľuje. Od mala nám boli vmanipulované potreby myslieť na budúcnosť, zabezpečiť sa hromadením hmotných statkov, plánovať istoty do budúcnosti. A tak sa nie je čomu diviť, že generácie detí, následne dospelých, v tomto programe žijú svoje životy. Ovšem tieto istoty hmotné, nám uberajú na slobode voľby duše, stále podporujeme myslením naše strachy-„čo keby sa niečo stalo!“ A reťazová reakcia strachov a obáv je tu...tie nám následne bránia v realizácii duše a sťahujú nás emočne(tiež vibračne) do negatívnych energií a tak žijeme upäté životy a naše túžby a priania nemajú možnosť sa naplniť. Ďalším, čo nás vzďaluje od tohoto skutočného vedomia, sú sústredenia sa na ezoterické zasvacujúce vzdelávanie do energií, ktoré k nám neprišli prirodzene vývojom, v získavaní zručností, na ktoré ešte duša nie je pripravená.  Vačšina týchto sa však naučiť a osvojiť nedá, prichádzajú k nám samy, až keď sme vedomím pripravení.  Mnohokrát predčasne nadobudnutá  duchovná zručnosť, človeku naopak ublíži. Mnohokrát psychicky, alebo zdravotne..... Týmto rozhodne nemyslím zručnosti teoretické ako numerologia, astrológia, Feng shui, vyklad kariet a učenia lifestylové, tu sa nejedná o používanie žiadnej vyššej sily. Naša krajina je bohužiaľ plná ezoterického "odpadu", ( domnelých mistrov, ktorí si neuvedomujú dopady predčasného zasvatenia do takejto duchovnej praktiky) vytváraná buď z nevedomosti, alebo pre byznys,  ... žiaľ tento “jed duše“ mnohých vnimavých odďaľuje od vlastného jedinečného prežitku a pochopeniu svojho vyššieho Ja, pochopeniu prepojenia svojho ja s vyšším vedomím.

 

Viete, akákoľvek skúsenosť človeka je v sile jej pravdivosti, keď je prežitá na výlučne vlastnom poznaní, nie cez druhého človeka a jeho poznatky. Skúsenosť sa nedá obkukať, nedá naučiť, ani prijať na skúsenosti druhého človeka. Ja osobne nie som zástancom kurzov, ani seminárov v duchovnej oblasti, sú to vábničky, ktoré aj tak ako percipienti nepochopíte v hĺbke. A aj keď chvíľkovo po kurze, praktikujete, aj tak to stratíte, pretože to nie je osobná niterná skúsenosť. Je to bohužiaľ len pozdržanie na Vašej vlastnej ceste.

Skutočne sa odovzdať životu, je ako pochopiť vyššiu moc nad nami a prijať ju s pokorou, múdrosťou. Život naozaj za nás zariadi mnohé, dovedie nás na správne miesta a vnukne nám možnosti, ktoré možeme a nemusíme prijať. Všetko záleží na nás samých, ako  tieto ponuky života využijeme a budeme v nich tvoriť svoju budúcnosť. Všetko sa deje v zmysle projekcie našich myšlienok. Podľa  nich sa nám v živote tvoria nové príležitosti a rozne cesty. Nie je žiaden dovod sa obávať, zveriť soju budúcnosť životu samotnému. Stačí potom len byť vnímavým a žiť v súlade. Neprejavovať potreby ega, ale  potreby súnaležitosti. 


Ja viem, každý z nás je jedinečný, ale tento DAR, tvoriť v hmote svoj život, sme dostali do vienka pozemského materiálneho života, každý jeden z nás, už hneď svojim vtelením do dimenzie hmoty, na planétu Zem/ Terra. Jednou z doležitých podmienok tvorenia v hmote je práve úplná a odovzdaná dovera v život. Dovera, že je o nás naozaj postarané.

Nepodceňujte sa nikto , Prosím buďte sami sebou a vnimajte svoj život ako absolútne najvyššieho učiteľa. Bude Vám dané presne toľko , aké množstvo uvedomenia potrebujete k plnému šťastiu a pokojnému bytiu a tvoreniu si vlastných zázrakov .

K tejto krátkej úvahe ma inšpiroval článok o synchronicitách, pretože práve ony sú nám pomyselným pohladenim zhora, že je všetko presne ako byť má, že sme jemnohmotne naladení správne. To je teda ten správny čas, začať dôverovať ŽIVOTU.
 

 

Žite v šťastí a láske, nech sa tak deje!
Raia

20025a24f7b3f6de27af08f7bf141db1.jpg
bottom of page