top of page
Dary...


Nádych a výdych, BOLESŤ ... UTRPENIE,

klaniam sa Otče, skladám Ti chválospev, 

 ja Milujem a navždy budem.

Ďakujem každý deň za tieto veľké dary.

Sú nesmierne hlbokou studnicou múdrosti,

a ďakujem za SLZY,

kde každá je stránkou múdrosti 

v knihe večného  bytia.

 

Kde otvára poznanie v knihách nepísané,

slovami neopísateľné,....trvalé.


Teším sa v pokore, prijímam,

viem - práve prichádza nesmierne hlboké poznanie,

ja prezriem v ešte vačsiu Lásku,

než si človek predstaviť dokáže.

A ostávam v tichosti...

kráčam Slnkom zaplavenou lúkou,

kde nadýchnem sa najkrajšieho obrazu Zeme,

aký som doposiaľ videla.

To zostril sa zrak a Zem skrásnela.


Otče, Ďakujem 

Žite v šťastí a láske, nech sa tak deje!
 Re Raia

7d1e47a832f5de1dc6165fdc6bc4d4cc.jpg
  • Facebook
bottom of page