top of page

Dharma, protipól Karmy

Z pohledu numerologie / leden 2019

Ne všichni vnímáme a ne všichni víme, že si do života na Zem přinášíme pomůcku pro usnadnění naší poutě životem. Je to Dharma-naše pozitivní karma. Dharma je souhrn všech kladných myšlenek, slov a činů člověka, které nás doprovázejí jako odměna do dalších inkarnací. Jejím symbolem je kormidlo, které ne nadarmo používá moudré učení Feng Shui jako symbol štěstí v našich obydlích. Bytí na planetě Terra/Zemi je náročnou etapou poznání a zkušeností naší niterné podstaty. Celým životem usilujeme o povýšení našeho vědomí na lepší, láskyplnější úroveň a to je pro duši mnohdy nesmírně náročný úkol. Na naší cestě k pochopení jsme si před vtělením do hmotného lidského těla vybrali kromě karmy, taky úlevy a zkratky, které nám pomůžou dřív pochopit smysl našeho bytí, nebo nás blíž nasměrují, anebo nám jen uleví, abychom načerpali nové síly.

Dharmu si vybíráme v přesně naplánovaném úseku života, není tedy náhodou, ani nám nevkročí do života neplánovaně. Jestli si teď kladete otázku, zda ji můžete hned správně odhalit, zklamu vás, není tady žádná jistota, ani žádné rozpoznávací znamení.  Ani není samozřejmostí, že dharmu vzápětí všichni náležitě procítíme a správně zužitkujeme v náš prospěch. Většinou ji rozpoznáme s odstupem času, kdy již vnímáme její pozitivní následky. Co všechno je dharma? Všechno přinášející lásku a štěstí a klid naší duše, všechno, co nás v smyslu životní cesty dobře nasměruje k splnění životního úkolu. Může se jednat o setkání se zcela novým  člověkem v našem životě, který nás inspiruje, nebo nám otevře dvířka tam, kam jsme se dřív nedostali, umožní nám lepší nové zítřky. Dharmou je též nenadálá myšlenka, nápad, který nám předtím nikdy nepřišel. Příkladem je nečekaná chuť vycestovat do ciziny, nebo rozjet podnikání v konkrétním směru, ukončit nějaký životní proces, nebo nefunkční vyprahlý vztah. V zásadě všechny nové a nečekané situace v časovém úseku dharmy, jsou oním darem. Je na nás, jestli je využijeme, anebo ne.

Jak jsem již psala, jistota rozpoznání tady není, ale je tady něco, co dokáže dharmu přesně vymezit časově, je to propracovaný systém čísel v návaznosti na náš život - prastará nauka -numerologie. Osobně považuji numerologii za dar lidstvu z vyšších dimenzí. Pozemšťanům ji přinesl můj veliký duchovní oblíbenec, láska a úcta moje-  Thovt egyptský - druhý po Bohu, taky nese jména – Toth atlantský- Arlich Vomalites, egyptský bůh Toth, také kněz Imhotep, Asklepios-učitel Pythagorův a tvůrce Smaragdových desek, a též Ezhovtej,  Hermés  Trismegistos, Henoch z Bible i chaldejský Duvanai, také římský bůh Merkur, ale i Archanděl Metatron… to všechno jsou jeho jména, ty, kterými ho nazývali různé prastaré kultury. Přišel nás osvítit, pomoct nám přežít těžkou fázi v 3D dimenzi. Byl to on, kdo po zničení Atlantidy, spolu s Ra a Araragatem postavil základy na obnovení původního vědomí lidstva a Egypt, jakožto dominantní aspekt Kristové mřížky, ustanovil jeho základnou. Oficiálně se datuje vznik numerologie v době faraonů, 3000 let př.n.l, a Thovt je považován za jejího otce. V té době byla numerologie jedním z utajovaných učení Mystické školy oka Boha Hóra a přístup k ní měli jenom nejvyšší zasvěcenci této mysterijní školy. A právě díky numerologii máme snadný přístup k rozkódování vlivu Dharmy na náš život. Je vhodné říct, že numerologii, jako systém přesně vymezené pozice čísel vůči našemu životu, převzali z egyptské školy, téměř všechny učení a školy světa, od hermetizmu, školy Pythagorově, fénická kultura, hebrejská Kabbalah, a mnohé další. Numerologii používali Mayové, védsky systém v Indii, i v starověké Číně a i když nemáme důkazné artefakty, byla zcela jistě používána v Atlantidě. Myslím, že právě po přepólování Země a tím nastalé velké potopě Atlantidy, ji nejvyšší duchovní Mistři a 1600 osvícenců, spolu s dalšími dovednostmi, rozšířili do Egypta, Sumeru, Jižní Ameriky (jezero Titicata), Himalájí, a postupně se předané učení rozšířilo dál, a mimo dalších se i numerologie ukotvila v základech prastarých významných kultur.

Je vhodné podotknout, že žádný z numerologických systémů, žádných kultur, nebyl považován za věštění! Význam čísel na život, byl vnímán jako přesný numerický kód života a člověka. 

 

Ptáte se, jak tedy přesně numerologie vymezuje naši pozitivní karmu? Z numerologického pohledu, si duše naplánuje svůj život v jasně stanovených devítiletých cyklech, kdy v každé této periodě plníme pomocné karmické témata, které jenom doplňují hlavní životní úkol duše. Každý jeden rok našeho cyklu pak k pomocným karmickým úkolům doplňuje „zážeh“ k jejich naplnění - jakousi éterickou výzvu. A tak je to naplánované na každý rok cyklu, od prvního, až po ukončující devátý, a tyto jednotlivé cykly se opakují až do naší smrti. V každém devítiletém cyklu (tzv. karmickém trojúhelníku) jsou těžší roky, tzv. karmické ( 4-7-8), a roky lehčí (1-2-3-5-6-9).  A v jednom z těchto  karmických roků, v roku s vibrací čísla 8, je krátké období, kdy na řadu přichází Dharma –naše pozitivní karma. Jsou to poslední 2 měsíce před našimi narozeninami, v roku osobní roční vibrace čísla 8. Každý dobrý numerolog vám poskytne tuto přesnou informaci, týkající se vašeho konkrétního života. Přeji Vám plnohodnotné uchopení darů vašich životů, vaší Dharmy.

 

Žijte v štěstí a lásce, ať se tak děje!

Re Raja

bottom of page