top of page

Karma - naše pozitivum

Hlavní životní úkol neobejdete  /  leden 2019

To, co nás všechny trápí na nejhlubší úrovni našich duší, to, co každého z nás bolí nejvíce a také se nejvíce usiluje v životě zvládnout, je náš vlastní a naprosto jedinečný životní úkol-karma. Přesto jsme si ji zvolili sami, nikdo nás netlačil, nenutil, sami jsme chtěli v duši vyrůst a pochopit svoje chyby. V astrální dimenzi radosti a volnosti duše plně rozumíme, v čem děláme chyby a k jakým hodnotám máme/přejeme si směřovat tak, aby se vibrace naší podstaty navýšili a ona sama mohla jednou splynout v božském dokonalém JÁ. Ale byli bychom na velkém omylu, pokud bychom nabyli dojmu, že k této multidimenzionální a překrásné fúzi dojde završením naši materiální existence v pozemském životě. Není tomu tak, i kdybychom byli plně osvícené duše, budeme ještě plnit své úkoly na úrovních jiných a vyšších dimenzionálních světů. Ale, je tady přeci jen posun k lepšímu, život na vyšších dimenzionálních úrovních je jiný, neporovnatelný s tíží žití ve 3D, lehčí a především našimi lidskými pojmy nepopsatelně rozdílný. Vyšší dimenze od 5D nahoru již plně vnímají láskou a lásku tvoří.

Ale vrátím se k naší realitě tu a teď na Zem. Do této materiální 3D dimenze jsme se vtělili, protože naše podstaty plně přijmuli fakt, že je to zkouška sic tvrdá a těžká, ale nesmírně důležitá. A aby to všechno nebylo tak zcela jednoduché, a jednoduše přímočaře se nehnali od narození k dosažení pochopení karmy, naše duše dostala před vtělením překážku zapomnění.

 A jaké karmy si sem duše přinášejí? V první řadě je to hlavní plán duše – životní úkol, co tady mám dělat, proč zde jsem. Tento hlavní úkol je neměnný a platí po celý náš život a nedá se ho zříct, ani se mu jiným způsobem vyhnout. Tak, jako si duše v astrálním prostoru volí hlavní téma svého příštího bytí, současně si volí téma pomocné karmické a také témata doprovodná. Pomocné karmické úkoly nám pomáhají hlouběji pochopit hlavní životní téma, podporují naplnění primární zátěže. Doprovodná karmická zatížení jsou čistě volbou našeho já. Oba typy úkolů nejsou nevyhnutně podmínečně splnitelné pro toto konkrétní stadium vývoje bytí. Jsou to volitelné zkoušky, objevující se na naší cestě životem, dle cesty, kterou jsme zvolili. Cesty vědomí si volíme každým našim činem a rozhodnutím. Mohou byt klikaté, ve kterých řešíme vícero karmických zatížení, ale také můžeme jít cestou jednodušší, vždy je to o naší volbě. Proto ani nejlepší kartářka s jistotou neurčí vaši budoucí cestu životem, již prvním krokem od ní, si můžete změnit směr následujících událostí. Od těchto vedlejších úkolů se dá ulevit například očistnými rituály, čištěním karmy, rozpuštěním karmy mantrami. Mnozí si v životě stěžují na svůj osud, proč to mají tak nelehké. Uznejme, materii-tuto dobrovolnou zátěž, jsme zakusit chtěli, chtěli jsme ji zvládnout a pochopit, a tak si nyní nestěžujme a zklidněme svou mysl, přijměme ji s vděkem a pokorou. Nic špatného nám nepřináší.

Já vím, ono se to řekne, když nemám…a když nemůžu… A těch když, a nedá se, bych mohla vyčíst nespočet, ale prosím, to jen špatné a zaužívané vzorce našich vědomí z předešlých bytí, nám většinou zcela nesprávně radí. Díky těmto zažitým vzpomínkám duše se tady trápíme. Jak to obvykle chodí- duše z předešlého života žila v nesprávném vzorci chování a tím ubližovala druhým a sobě. Proto se chce v tomto životě z tohoto nesprávného smýšlení vymanit. Jenomže to vůbec není lehké, je nastavena na staré smýšlení a chování a zhruba do věku 20-30let je jí takovéto chování přirozeným. A tu začínají první vážné podněty, aby tento vzorec změnila.  Samozřejmě, že je to pro člověka nepříjemné, tlačí to na dno jeho nejniternějšího já a hlavně to nesmírně bolí. A o to přesně tady jde, to je podstatou karmy- ponaučení se. Dostává se nám přesně mířené zkoušky. A ta zkouška se opakuje a nese celým životem, dokud se nezměníme. Ne, nijak povrchně, i když již žijeme v správném přesvědčení a umíme o této témě hezky mluvit, nestačí to a karma tlačí dál a dál. Až nadejde chvíle absolutního vnitřního prožitku zklamání, utrpení a prázdnoty, až tehdy se karma začne rozpouštět. Klasickým případem takového přelomu duše jsou neunesitelné životní situace, neúnosné pro mysl i srdce, pro člověka celého. V takovém stavu člověk sáhne na svoje nejhlubší dno, pláče a hroutí se mu svět pod nohama, není se čeho, ani koho chytit, člověk zůstává zcela sám.  Poté nastává ticho a jen ticho…, duše již jenom bezvládně pozoruje stav. V odevzdaném stavu ticha duše se dostaví svěření se životu.  A to je stadium vítězství, teprve teď nastává chvíle znovuzrození našeho nového já. Postupně jak v tichu a odevzdání plyne den za dnem, přichází k nám poznání. V ponechaném tichu měsíců se začíná rodit naše uvědomění, nyní jsme dostáli své karmy. Tento proces netrvá měsíce, ale roky zkoušek a neplatných pokusů obejít naše soužení jiným způsobem. Ale jedině ten způsob řešení, který jsme dosud nechápali, je ten správný. A všechno je v pořádku a taky již chápeme proč. Jak s velikou oblibou, již dlouhá léta, říkám: „ Naše slzy jsou nám darem, jsou stránkou ve velké knize našeho poznání.“. 

Můžu vás uklidnit, že nik z nás si nenadělí těžší zkoušku, než jakou by jeho duše unesla, dokázala zvládnout. Nedá mi nenapsat výstižné staré přísloví „ Každý si nese na svých zádech, jen tak veliký kříž, jaký jeho záda unesou“. Proto není důvod k smutku, ale naopak je to důvodem k uvědomění si vlastní síly zvládnout všechny nástrahy vlastního života. Život na Zemi vůbec nemusí být smutný a nešťastný. Vždyť to my sami jsme žáky vlastních hodnotových řebříčků a výzev. Je nesmírně důležité si to uvědomit, přijmout za své, s láskou se samo-objat a skutečně milovat svůj život, svoje já. Nic není pro nás zlé, jen lidská mysl je nastavena tak, že si mnohdy, nesprávným pohledem na věc, sama překážky vytváří. Je mnohem jednodušší žít s vědomím, že se nám ve své podstatě nemůže nic stát, všechno ustojíme, protože jsme to my jediní předem věděli a zvolili za své.

Důvěřujme životu drazí moji, to je nejlepší volba tady a teď.

Žijte v štěstí a lásce, ať se tak děje!

Re Raja

V příštích článcích Vám napíšu o Dharmě- protipólu Karmy a o další volbě duše před vtělením poslání.

bottom of page