top of page

Klam duchovného obalu

Nie každý, kto k nám prehovára pod rúškou duchovného, ním aj je.... /apríl 2022

Mnohí , aj tí, čo sa navonok tvária duchovne, sú stále zacyklení v hmote až tak, že nepustia priestor svojej duši k prostému vnímaniu. Slovo je mnohokrát obmedzujúce, avšak vložené do viet, už poskytuje ideu.

Hmotní zacyklenci však stále chcú vnímať len základný obsah slov.

Ako smutné…

Slovo vo vetách dokáže viac, než zatiaľ vidia, ale každý má svoj čas.

Len prosím nedopusťme , aby nás títo ovplyvňovali . Jedinému , čomu sa naučiť nedá , je hĺbke nášho vedomia a pokore. K týmto atribútom človek dozrieva v sebe a sám.

bottom of page