top of page

Posolstvo...

Ježíš  /  apríl  2022

On umrel, aby si ty človek hľadal svoju nesmrteľnosť.

On umrel, aby si dospel k čistote a pravdivosti svojich životov.

Umrel, aby si ty žil večne a pochopil…

a on naveky ožil tak, ako naveky Tys ožil.

Navždy zahoď všetko, čo nepatrí ti a ži čistotou,

potom vstúpiš do kráľovstva večnosti, ako vstúpil on.

bottom of page