top of page

Keď okolie v hmote tvoja prítomnosť irituje

Tok božej energie je neprehliadnuteľný /máj 2022

Keď okolie v hmote tvoja prítomnosť irituje, nie je to tebou, nie je to ani žiadnou chybou matrixu. Je to prirodzené.

Lebo keď sa otvorí v tebe večný tok božej energie, keď žiješ láskou a pravdou, tvoje energie sú neprehliadnuteľné. Nie, očami sa nevidia, ale vnímajú sa na nevedomej úrovni každého človeka. Ty sa stávaš prietokom krásna a to posobí na všetkých našich úrovniach...

Tí v hmote sú z toho nesvoji, nevedia rozumovo prečo, ale vytvára to v nich veľký nepokoj, vzbura bytostná, že dochádza aj u nich k zmene. A to je prirodzené, veď naše energie sa miesia s tými ich.. zrazu v sebe cítia ohrozenie vlastnej stability, neistotu, z teba neznámo. Tvoj boží tok vplýva aj na nich a pomaly začína rúcať ich piliere nevedomia a v zmýšľaní istoty. Netreba tu slov, netreba ničoho, len buď.

Nehnevaj sa preto na nich, len v tichosti sa dušou usmievaj, keď budú brojiť proti tebe, so spravodlivým hlasom im poďakuj.

Veď, aj ty si vtedy dávno nimi bol a taje bytia spoznával. Všetko je správne, pochopiteľné a ty buď šťastný a už sa neľakaj, práve plníš zámer svojej duše, si božím prietokom.

Kéž sú všechny bytosti šťastny!

Nech sa tak deje,

Amen!

Re Raia

281729979_3152542961628284_63675933783639527_n.jpg
bottom of page