top of page

Komunikácia s vlastnou dušou

Ako komunikujeme s vyššími svetmi , časť I. /sept.2021

…milujem ten stav, ked nastane chvíľa môjho píšúceho flow a mojimi prstami pretekajú slová, ktoré vás liečia a robia šťastnými. Som šťastná aj ja, že môžem , že je mi dovolené …

Bože, ako dlho Vám to sľubujem ! Už je tomu rok a tak prepáčte všetci, že až teraz. Zrejme nebola vhodná chvíľa, všetko je vždy presné, prosím preto odpustite mi. Sľúbila som napísať akýsi manuál ( aj keď toto slovo je snáď hrubé k danej ľahkosti) ako komunikujeme s vyššími bytosťami, svojimi sprievodcami a predovšetkým - najzákladnejšia komunikácia - ako komunikujeme so svojou vlastnou dušou, alebo ak sa Vám viac pozdáva pomenovanie - s vlastným vyšším ja.

Nie je to nijak zvláštne ani nemožné, ba dokonca to nie je nič výnimočné, každý z nás už tieto komunikácie zažil, len si ich nespojil s tým, že toto je napojenie a presne tieto situácie sú reálnou komunikáciou.

Základom je uvedomenie, že vyššie bytosti nemusia nutne používať pozemské slová, mnohokrát sa k nám prihovárajú symbolmi, synchronicitami, obrazmi, rôznymi súhrami udalostí, pozemské slová sú nedostačujúce na vyjadrenie celej súhry vnemu - pocitu - energie odkazu včetne mentálnej telepatie, symboliky.

Tieto znamenia nám pomáhajú zorientovať sa v životných situáciách a sú vždy prítomné od nášho vtelenia sa až do nášho opustenia hmotného tela.

Ak premýšľam nadtým , ako uchopím túto tému a bolo všetko zrozumiteľné, rozdelím ju na komunikácie s vlastnou dušou a na komunikácie s vyššími bytosťami .

O spojení sa s vlastnou dušou píšem v podstate neustále, je to základ nášho bytia, základ šťastného života, tvorenia v hmote, naplnenia životnej úlohy.

A pritom práve toto spojenie je pre mnohých obtiažnejšie, než zachytiť komunikácie s anjelmi, strážcami , sprievodcami a ďalšími entitami, či energiami. Tieto sú totiž silne motivované pomocou pre hľadajúcu dušu a sú teda výrazné i v hmote a mnohým z nás.

Ale skúsme postupne, aby sme boli schopní pomaly preniknúť k porozumeniu.

………………….

I. KOMUNIKÁCIA S VLASTNOU DUŠOU

Spojenie s vlastnou dušou prebieha v tichu, bez ruchov vonkajšieho sveta, v podstate sa toto spojenie nazýva meditácia ( pozor! nemýľme si s vedenou meditáciou iným človekom ). Sám so sebou si kladieme vnútorné otázniky a z nášho vnútra k nám prichádzajú pocity. Pocity prúdia a neskôr sa môže pripojiť nápad. Pozor však ! Tieto myšlienky sa netvoria pomocou logos a nie sú odvodené ničím analytickým, s logickou úvahou nemajú súvis. Obvykle pocit spojený s myšlienkou bez predošlých analýz- intuícia. Vytrénovať si rozpravu s vlastnou dušou( s vlastným vyšším ja) je neodmysliteľnou súčasťou života a značí tráviť osamote v tichu hodiny a hodiny, mesiace i roky. Spojenie sa s vlastným niterným ja, sa tak stáva intenzívnejším a v tichu nám prichádzajú celé súbory pocitov a vnemov, nápadov. Vôbec nemusíme hlbšie premyšľať a podrobovať tieto pocity analýze, stačí byť a zotrvať v tomto stave. Celé myšlienky, návody k nám začnú prichádzať už takmer neustále a pri dlhoročnom tréningu sa už táto niterná komunikácia neodohráva iba v tichu, ale stane sa bežnou za každej okolnosti v bežnom i spoločenskom živote. Postupne nastáva i ďaľší príjemný stav, duša sa Vám začne otvárať nielen k vnemom z vyšších svetov, ale i rozširuje vedomie zabudnutej pamäťe. Postupne si uvedomujeme dôvody vlastnej inkarnácie, uvedomujeme si mnohé zabudnuté. Tento stav úzkeho spojenia s vlastnou dušou nazývame zjemnením vnímania sveta. A práve v tomto stave už vieme bezpečne rozlišovať i komunikácie mimo hmotu, ale i mimo vlastnú dušu a vieme ich separovať od komunikácie s vlastným ja. A keďže duša nemá ego, len je, teda existuje v bytí, postupne rozširovaním nášho intímneho spojenia so sebou, prestávame vnímať ako ego- ego sa rozpúšťa. Duša vníma vesmírnu múdrosť viac a viac. V čím užšom spojení s vlastným vyšším ja sme, tým viac sa rozširuje naše vedomie a pozvoľna k nám prichádza jasnozrivosť, jasnosluch, jasnovidnosť, jasnočuch.

A keďže duša prijala telo do tejto inkarnácie, i toto je krásne prepojené a uspôsobené tak, aby umožňovalo lepšej komunikácii s ňou. Iste sa vám neraz v živote stalo, ako pri vypočutí, prečítaní, či nejakej vlastnej myšlienke, vám telom prebehla husina - áno to vaša duša potvrdila správnosť vnímaného- “aj duša svedčí”. Upozorňuje nás prostredníctvom tela na niečo pravdivé. To isté platí o kýchnutí vzápätí po vyslovení domnienky, to opäť cez telo duša krásne reaguje na otázku. Keď sa mi pred mnohými rokmi stalo, že mi neprestajne pískalo v uchu, takmer celých 48hodín, ešte som presne nevedela dešifrovať, čo mi tým moja duša hovorila. Vedela som, že to ona ku mne priamo hovorí, vedela som, že pískanie je nárast mojich frekvencií, ale ešte som plne nerozumela. Dnes už viem, že prvotné myšlienky o plnom otvorení môjho vedomia, boli pravdivé. Dnes už viem, že súbežne s pískaním v uchu ide buď telepatická myšlienka ( rada od sprievodcu) alebo nás práve pískaním v uchu, upozorňuje naša vlastná duša na niečo veľmi dôležité, práve sa odohrávajúce. Je fajn sa v tento moment zastaviť a skúsiť si znovu premietnuť situáciu, pri ktorej k pískaniu došlo. Moje vtedajšie pískanie som prijala v pokore k Univerzu a postupne behom tých 48 hodín ďakovala i prijímala zároveň nový stav. Myslím, že práve niekedy v bode vďaky, pískanie odoznelo.

Keď uvažujeme o komunikácii s vlastným vyšším ja, je na mieste spomenúť komunikáciu prostredníctvom tela a to na plne vedomej úrovni. Takýmto vedomým hľadaním odpovedí nášho vyššieho ja, cez našu schránku, je kineziológia. V krátkom videu Vám ukážem veľmi jednoduchý princíp, ktorým sa vieme naučiť komunikovať s dušou pomocou tela. Nie je to síce skutočné hlboké prepojenie s hlasom duše, ale zľahka tak pochopíme, že telo reaguje na presne kladené otázky nášmu vyššiemu ja. Princíp je jednoduchý - položíme otázku a telo nám pomocou svalového tonusu ( odpoveď Áno) alebo svalového uvoľnenia ( odpoved Nie), zodpovedá na naše otázky.

A tu mi náleží pripomenúť stav, ktorý automaticky náleží k spojeniu s vlastnou dušou a to jest- keďže každá jedna duša nesie iskru/ zážeh Boha (prosím nevnímame církevne), tak automaticky sa pri spojení s vlastnou dušou, spájame so Stvoriteľom/Bohom/ Vesmírnou energiou zrodu. Čož je stav krásny a duši hojivý. I keď v konkrétnom spojení s vyšším ja, je dotyk Boha plný, avšak komunikácia stále prebieha na úrovni s vlastnou dušou, a tu plne rozlišujeme od priamej komunikácie s Bohom. Pri zjemnení vedomia to s ľahkosťou rozlišujeme - vnímame.

V ďalšom článku budem pokračovať v opise kontaktov s vyššími bytosťami.

…………..

Kéž sú všechny bytosti šťastny!

Nech sa tak deje!

Re Raia

bottom of page