top of page

Objav v sebe spirituálne dary

Má ich každý, len nie každý ešte pochopil ich vnímanie.... /máj 2022

Spirituálne dary neočakávaj v hmotnom uvažovaní, v tomto hrubohmotnom svete ich neuvidíš, ani neobjavíš. Nepochopíš ich jemnosť prejavu, lebo sa neprejavujú v hmotnom (ťažkom- tvrdom) vnímaní sveta. Rozhovor s Bohom, vlastnou dušou, či vlastnými sprievodcami, môže každý človek vnímať a radovať sa z nich. Ale nedôjdeš k nim ani žiadnym kurzom, nedôjdeš k ním ani učením. Ty, ako aj každý jeden človek okolo teba, ich máš. Jediné, čo ťa uvedie do tajov spirituality a darov, si ty sám a tvoje vnímanie.

Nalaď sa na alfa hladinu života, taký ten medzipriestor medzi tebou a hmotou, srdiečko otvor, ako najviac vieš. Vnímaj drobnosti okolo seba, vnímaj svoje telo, prírodu , mravčeky i listy stromov, vietor aj dážď, noc i deň, a hľadaj vo všetkom ticho. Ticho … ticho a ty… V tom tichu zostávaj dlhodobo, aby sa ti zjemnil tvoj cit. Cit k sebe, druhým, okoliu, každodenným úlohám života. To je základ, vďaka ktorému všetko pochopíš.

Väčšina ľudí očakáva, že spirituálne dary sa prejavia v hmote hmotou, že Boh prehovorí ľudským hlasom, že mágiu uvidí za okamžitý časový okamih, že svetelné bytosti ho stiahnu za ruku a podobne iné.. Všetko to je ale inak. Áno, aj k týmto vnemom postupne dôjdeš, ale tie sa dostavia po rokoch vnímania v ľahkosti. Tá alfa hladina tvojho bytia následne zosili v tebe ten vnem. Aj svet, v ktorom žijeme a jeho princípy, sú vlastne všetky inak, než nás v škole učia, ale to vedomie sa nedá dosiahnuť bez tvojho stíšenia a bytia v medzipriestore hmoty a teba.

Už nikdy o sebe nepochybuj, že si menejcenný, že vieš menej než druhý . Už nikdy! Lebo všetky dary si nesieš úplne rovnako, ako ten, ku ktorému vzhliadaš. Tak sa rozpomeň na pamäť svojej duše, hmotu okolo seba pojmi energeticky, lebo vskutku energiou len je, buď dobrým empatickým a vnímavým človekom a svet zázrakov, sa ti pred očami rozvinie.

Kéž sú všetky bytosti šťastny !

Nech sa tak deje,

Amen !

Re Raia

42AA9975-6311-4E86-BB54-956C52A93D31.JPG
bottom of page