top of page

Svetelný portál 10-10-2021

Aktivácia pracovníkov Svetla, vstúpenie do svojej pravej sily

Vibracia 7- sedmičky, vytvorila silný energeticky kód pre spustenie duchovnej cesty bojovníka Svetla, cesty Svetlonoša. Portál - 1-0-1-0-2-0-2-1 sa spustil a došlo k osvieteniu tých, ktorí boli pripravení. Nastala zmena DNA.

1 - ako nový začiatok , 0- sila znovuzrodenia = smrť, umrel kráľ- nech žije kráľ , v potvrdení 1+1 - 2- my spolu v jednote, 2+2- 4 - začína prácou na očiste k novému paradigmatu, vedúci k 1- začiatku. Spolu 5- ako hnací motor a už nezastaviteľná sila pohybu ľudstva vpred . Vítam vás moji milovaní !!!!

10.10.2021 došlo k aktivácii svetelných bojovníkov k definitívnej očiste planéty.

Proces potrvá 30rokov, ale bude úspešný.

My, svetelni pracovníci a všetky bytosti na vysokej vibračnej úrovni sme plne prijali v sebe nový kód života 5D. Naše DNA zaktivovalo ďalšie vlákna a tak človek začal svoj progres k novej a trvalej úrovni.

Nové svetové paradigma je spustené a nasledujúce roky bude naberať na svojej sile tak, že sa postupne navýšia energie ostávajúceho okolia. Stane sa tak tým, ako postupne budú odchádzať z planéty bytosti nízkych vibrácií, postupne dôjde k uvedomeniu ľudí k vysokej morálke a dôležitosti ľudskosti, vzájomnej pomoci a jednote. Duch planéty Zem -Gaia, nám pomôže živelnými katastrofami k uvedomeniu zbytku ešte neprebudených, k uvedomeniu si podstatných hodnôt našich životov. Prebudenie k súcitu, láske, súnaležitosti, empatii, ľudia sa prebudia do pochopenia jednoty - MY SME JA A JA SOM MY.

Postupne bude systém oslabovať a tento nový druh človeka ho vedome odstrihne zo svojich životov, tým pádom opadne dosah systému na jednotlivca, lebo každý v novom svete pochopí jeho otrokársku podstatu.

10.10. 2021 sa portál najčistejšej zlatej lásky prepojil s nami a my sme vstúpili do svojej SKUTOČNEJ SILY. Teraz prišiel čas, kedy sme schopní odbúravať zlo z našich životov, vedome a s plnou sebaistotou. Už nás nezastaví nič. Sme plne podporovaní vesmírnou energiou a svetelnými pomocníkmi, ale sme to MY, kto prevzal zodpovednosť, MY, kto zmenu vykoná. Každý jeden, nespoliehajte už na druhého. Pokiaľ vieš, že si pracovník Svetla, práve si si uvedomil svoju úlohu v tomto procese na planéte. Otvoril sa plne aktívny portál v každom z nás - svietime, sme plní láskavej, ale i prísnej energie, nekompromisnej k zlu. Už žiadne pochopenie zla, už žiadne mávnutie rukou, začala generálna očista.

10.10.2021 sa v nás NAŠA SILA plne ukotvila a po roku neustáleho nárastu energií, sme v stave osvietenia a vedomia, kam a ako ďalej. SME DÔSTOJNÍ , SME LÁSKAVO PRÍSNE NEOBLOMNÍ. SME TU A TERAZ.

Etapa kolektívnej očisty planéty od negatívnych vplyvov a energií je započatá.

Každých 1000 rokov dochádza prielomovým zmenám na planéte, toto nové tisícročie svoju zmenu práve prežíva.

Buďme vo Svetle! Milujem vás .

Kéž sú všetky bytosti šťastny!

Nech sa tak deje !!!

Re Raia

 

bottom of page