top of page

Duchovno - Matéria

Nepodceňuj hmotu, lebo si do nej  vstúpila dobrovoľne /január 2020

Vojsť do hmoty, sice so sebou prináša zabudnutie na naše vedomie duše, na naše plány na život a dôvody vtelenia, avšak rozhodne samotná voľba - vojsť do dimenzie hmoty, nie je pre dušu výberom náhodným.

Položili ste si niekedy otázku: PREČO SI DUŠA ZVOLILA ŽIVOT V HMOTE?

Myslíte, že je hmota menej dôležitá, nepodstatná ? Nie, nie je, je dôležitou voľbou pre náš vývoj a je dôležité naučiť sa ju zvládnuť . Nepodľahnúť jej, ale ani ju neodhodiť ako menej potrebnú stránku tohoto života. Áno, určite v dimenziách vyšších sa duša hmotou nezaoberá, pretože sú nehmotné. Ale my sme si zvolili túto hmotnú materiu a rozhodne to nie je náhoda.

Je nádherné pochopiť svoju duchovnú podstatu a objaviť široký svet nehmotný a jemnohmotnÿ, ale stále túto krásu objavujeme tu, na Zemi.

Žiaden extrém nie je dobrý, preto je dôležité si uvedomiť , že aj tu platí byť v strede.

PRIJAŤ HMOTU A DUCHA V HARMONII V ROVNOVÁHE

Je to výzva , žiť hojnosť duchovnú aj materiálnu , ale pre toto práve , sme teraz všetci práve presne tu.

Neodpierajme si žiadnu z týchto volieb, užívajme hmotu v prospech nás a okolia a žime krásou ducha našeho a rozvíjajme naše potenciály cez hmotu .

Žite v šťastí a láske,

nech sa tak deje!

Raia

bottom of page