top of page

Svetelný portál - zomrel kráľ - nech žije kráľ 22-02-2022/ 4-2-6-3

Dve strany jednej mince / dva paralelné svety v jednom planetárnom priestore / 10.2.2022

4 - SMRŤ>> NOVÉ SA ZRODILO , evolúcia vedomia a tela, revolúcia technológií sa započala. Ver myšlienke, ktorá k tebe prišla a nepodceňuj ju, lebo čo platilo doposiaľ a tvorilo tvoj život, sa práve mení v inú podstatu bytia. 02 - BOH A KRISTUS - v trblietavom zlatom vlákne preteká vašimi vedomiami a všetkými vrstvami vašich jemnohmotných tiel plná esencia Ježíša Krista, zlatá špirála Boha milovaného - spolupracujte v systematickej tvorbe novej spoločnosti. Sila frekvencie Lásky presahuje možnosti fyzických tiel, tie sa pomaly menia a prelínajú s telami svetelnými, vlákna vášho DNA sa stále viac aktivujú a ľudské bytosti objavujú nové schopnosti. Prijmite ich na všetkých svojich úrovniach.

Z najčistejšieho srdca teraz vyslov - PRIJÍMAM NAVŽDY VEDOMIE KRISTA JEŽÍŠA A PRIJÍMAM MOJE SCHOPNOSTI V PROSPECH LÁSKY A MILOVANEJ PLANÉTY TERRA!!!! AMEN !

Vaše vedomia sú rozšírené do úrovní galaktickej plazmy, do ktorej sa postupne budú prelínať a meniť. 6- SPRAVODLIVOSŤ , ROVNOVÁHA - dve dimenzionálne brány, dvoch paralelných svetov sa otvoria, ľudské bytosti sa zaradia z úrovne ich vlastných frekvencií. 3- Dominancia ženskej spirituálnej esencie vytvorí rovnováhu a spravodlivosť na planéte Terra. Ženské bytosti na Terra uplatňujú svojim jemným pôsobením transformáciu zbytkov hrubosti mužských bytostí. Mužnosť vo svojom hrdinskom postoji bude touto jemnou esenciou viac ukotvená>>harmónia oboch pohlaví.

Rešpektuj človek hlas svojej duše a stíš sa, nalaď sa na vesmírne prepojenie a otvorí sa ti Zem v nových možnostiach- všetko je už iné- inak.

Vaše duše sa v kryštalickej, a na inej úrovni i plazmatickej, štruktúre prepájajú a tí, ktorých vedomie sa už dávno prepojilo s Ježíšom Kristom, masívne objímajú Terra ZLATÝM Svetlom božím. Všetky svetelné energetické centrá planéty Terra sa rozsvietia v Kristovej mriežke a Zem zarezonuje navždy v plnosti Lásky. Oddelia sa dva protipóly, dve kolektívne vedomia, vzájomne si neubližujúce, idúce vedľa seba, bez vzájomného odsúdenia. Tu budú kráčať po jednej zemi tí, nasledujúci Jezíšovo srdce a tí, ktorí ostali pohltení v hmote. Nepovyšuj sa človek, hmota nie je zlá, je len “vnímaným” z horizontu iného frekvenčného vedomia človeka. Aj ty si ním bol, tak na to v úcte i pokore pamätaj. Dva svety vzájomne sa rešpektujúce, dva svety vedľa seba, dve na sebe nezávislé kolektívne vedomia. Už nesúď, lebo súdiš aj seba, už nekritizuj, lebo i ty si bol ním, už ti to, Tebe vedomá svetelná bytosť milá, neprislúcha.

Vaše telá sú od počiatku roku unavené, transformáciou ich štruktúry na všetkých úrovniach. Zažívate neustále frekvenčné výkyvy z euforickeho stavu vysokých vibrácií, do neovládateľnej únavy fyzického tela. Vaše otvorené vedomia sú v neustálom kmite/ pohybe a pripadáte si akoby ste žili v stave mimo hmotu, len s obtiažami preklikávate do systémových nutností. Vedomie ľudstva sa spája v jedno plazmatické vesmírne vedomie, lineárna postupnosť sa vytráca, vše je v jednom a tento nový vnem je náročný nielen pre naše duše, ale i telá. Takáto evolúcia bola naposledy umožnená ľudstvu po veľkej potope, všetci ste jej dôležitou súčasťou.

Posledné zbytky strachov odhoď a pracuj tak, ako si svojej vlastnej duši sľúbil, dodrž sľub a neboj sa o svoju budúcnosť, lebo budúcnosť je tvoja myšlienka, tak v rešpekte a vedomí s ňou pracuj. Všetko je inak a iné.

Kéž sú všetky bytosti šťastny,

Nech sa tak deje!

Re Raia a Thovt

bottom of page