top of page

Komunikácia s Bohom

Ako komunikujeme s vyššími svetmi , časť II. /sept.2021

Opísali sme si komunikáciu s vlastnou dušou a zároveň mi príde automaticky prirodzené nadviazanie na komunikáciu so Stvoriteľom/ Vesmírom/ Bohom/ Najvyššou Láskou . Lebo práve on je súčasťou každej duše a tu sa s ním prvotne prepájame.

Celý vesmír sú energie rôznych vibračných úrovní, všetko okolo nás a v nás a i my sme energie. A tak i naša planéta Terra nesie energie a tiež má svoju dušu- Gaia. A táto úžasná energia Gaii nás od nášho počatia, až do nášho skonu v tomto hmotnom živote na nej, sprevádza a pomáha nám. Tu na Terra je to energia v takom skupenstve, že ju vnímame ako hmotu, i keď v podstate úplne tak “hmotná” nie je, to len ilúzia nášho mozgu nám to tak ukazuje. To Gaia nám udržiava hladinu vibrácií, to ona nám neustále pomáha v našom napredovaní, to ona nám rozlieva vysoké vibrácie, cez prírodu, ktorá funguje ako lievik( trychtýř) pre prijímanie božej energie. A práve príroda je liečivá, konejšivá, laskyplná energia, cez ktorú sme schopní spojenia a komunikácie s mimohmotnými svetmi. Lebo sama príroda je oslobodená od logiky mozgu a len vibruje. Vibruje v čistom napojení a my vďaka pobytu v nej, sme viac v objatí energie Stvoriteľa. Ľahšie sa nám darí odpútavať sa od mozgu a jeho, z hmoty plynúcich analýz. To Gaia k nám cez prírodu hovorí- komunikujeme prostredníctvom Gaii s Vesmírom /Bohom, sme pozdvihnutí energeticky a to i vďaka nej je duši v človeku ľahšie a tak s úplnou prirodzenosťou komunikujeme jemnohmotne.

Tu ( príroda) mnohí zažijú prvé nevedomé dotyky Stvoriteľa, tu sa nám postupne otvára najprv nevedomá, neskôr vedomá komunikácia s ním. Nevedomá komunikácia je presne ten stav blaženosti, ktorý cítime v prírode, príroda nás teší, duša sa raduje, lebo toto je stretnutie s božou energiou čistoty a Lásky.

Ale ako píšem vyššie, rozhovorom s Bohom, predchádzajú rozhovory s vlastnou dušou.

Ako viete, že ste na správnej “vlne vedomia” a skutočne komunikujete so Stvoriteľom? Nuž … viete, ste, cítite, vnímate … je to neomylne jasné vedomie Vesmíru a my to vnímame s nekompromisnou istotou. My vieme - my sme v Bohu a jeho vedomí, žijeme vesmírne vedomie s prirodzenosťou. A je mi nutné opäť napísať, aby sme sa vedome prepojili s Vesmírom, predchádza tomu stav oslobodenia sa od ega, spojenie sa s vlastnou dušou a s týmto spojením prichádza pokora. Pokora k širokej niekoľkovrstevnej mnohodimenzionálnej energii, v ktorej vnímame svoje miesto ako súčasť vesmírnej rodiny energií. Vnímame seba ako potrebné semienko k tvoreniu celku. A v tomto opojnom spojení s Bohom, sa na čokoľvek opýtame, prichádza jasná telepatia s odpoveďou, ktorú sme nikdy nikde nečítali, nepočuli, ale cítime celou dušou - ŽE TAK JEST a to s absolútnou istotou. A spočiatku, keď k prvým stretnutiam s týmto vedomím dochádza, aby dušu v správnosti úsudku utvrdili, prichádzajú k nám potvrdenia od vyšších bytostí. To vtáčik priletí na blizúčko od nás( aj 50cm), to pierko v onen moment pristane na tele, to slnečný lúč na okamih pohladí tvár, alebo nám odrazu zapíska v uchu, či telom prebehne husina … a v ten istý moment súbežne ide energia s jasným neomylným vedomím - som to ja Stvoriteľ.

Neviem presne v objektivite opísať, akým spôsobom a či sa každému ozýva priamo Boh, píšem len svoju skúsenosť, kedy vždy jasne rozlišujem, či práve čerpám z vesmírnych zákonov, alebo ku mne “prehovoria” vyššie bytosti, sprievodcovia, alebo je to sama Všeláska - Boh. Mám to vždy neomylné, tá energia je vždy absolútna a jasná, idúca s presnou myšlienkou kto ku mne hovorí.

A opäť, ako pri komunikácii s našim vyšším ja, nám naša fyzická schránka pomáha aj v spojení s Bohom. Naše telá sú uspôsobené tak, aby pri milovaní sa dvoch tiel bytostí, v synchronicite ich pocitov hlbokej lásky a úcty, zapálili v jeden moment obe energie kundalini, tie sa vzájomne prepojili a spoločne sa napili božej esencie. Áno, i v tento okamih stretávame Boha… ale v tomto prípade máme zmenený stav vedomia.

Ďalším spojením s Bohom je pri vneme krásy hudby, či slova, ktoré obnaží našu dušu v nahotu a čistotu, vnímaním a nasatím esencie krásna z umenia… to naše zmysly sú tým percepčným prostriedkom..

A ak si práve kladiete otázku, či si vieme privolať Boha v bdelosti vedome, bez zmeneného stavu vedomia - áno, vieme.

Spôsobov je neúrekom mnoho, veď koľko ľudí na Zemi, toľko spôsobov existuje. Zdá sa to zvláštne, no nie je. Stačí myšlienka a prijatie jeho prítomnosti. Ale v akej intenzite sme túto energiu schopní rozlíšiť, záleží čisto na našom zjemnení sa. A ako som písala v predošlej stati, záleží od našej úrovne rozšírenia vedomia, či k nám idú priamo myšlienky, alebo len opojná dušu hladiaca energia. Preto zpočiatku očakávať hneď príhovor ľudskými slovami by bolo trúfalé.

Kratučké video v minulom článku sa Vám páčilo a tak skúsim i tentokrát pridať návod ako navýšiť svoje frekvencie, aby sme si otvárali viac vedomie duše a cítili tú opojnú prenádheru intenzívnejšie.

Ale .. to sme snáď zašli už príliš hlboko do vnútra stvorenia a do vnútra najhlbšej vesmírnej SILY Lásky, lebo najvyššia energia Boh/ Vesmír, je najčistejšia všeobjímajúca Láska, vráťme sa preto ku komunikácii s vyššími bytosťami a ako prebiehajú konkrétne. Lebo toto je našou témou.

Pokračovanie o znameniach komunikácie so sprievodcami a vyššími bytosťami, nabudúce.

Kéž sú všetky bytosti šťastny!

Nech sa tak deje!

Re Raia

bottom of page