top of page

Re Raia

 Kdo jsem a proč /březen 2019

Kdo jsem, je otázka, kterou si kladu od útlého dětství. Již ve věku dítěte jsem se na Zemi rozkoukávala a věděla jsem zcela jistě, že tuhle Zem a lidi s jejich občasným podlehnutím negativním silám, neznám. V každém člověku ale vnímám tu nejkrásnější část, všichni máme společný tok božské krásné energie a to je důvod, proč jsem se na tuhle planetu chtěla narodit.

Rozsvítit Světlo v každém z vás, kdo podlehl smutku, beznaději a negativitě, koho ovládli temné síly, i když na nevědomé úrovni. Na naší planetě v této době probíhá válka negativních sil proti světelným bojovníkům mezigalaktické federace, negativní rasy spolupracují s vládnoucí elitou Země a tyto Illuminátské spolky ovládají i vás, přes systém léků, systém ovlivňování počasí, peněžní systém a politický. Mnozí jste deprimovaní ze života a nevidíte světýlko naděje na život pokojný, trápíte se. I proto jsem já a mne mnoho podobných v této náročné době mezi Vámi, jsme tady, abychom ve vás opět rozzářili radost a otevřeli ve vás proud ochranné Lásky nejvyššího Boha Stvořitele.

 

Tímto způsobem zahustíme na Zemi Kristovu mřížku a negativní sily a elita bude navždy zničena a zůstane zcela bezmocná. Rozzářením Kristovy mřížky-sítě Země /Gaii se pozvedne rasa lidí do dimenze 5D, staneme se součástí veliké mezigalaktické rodiny. Vyšší dimenze od 5D a výš žijí harmonií a Láskou mezi všemi tvory a neznají již vliv negativních sil. Negativních ras je ve vesmíru málo, a ne, Země nenese nejnižší vibrace, jsou i světy vibrující níž, ale je jich minimum. Jsou to různé světy démonské a světy entit. Proto jsme se my, archandělské a světelné bytosti rozhodli inkarnovat na planetu Zem. Jsme první duše oddělené od nejvyššího Boha stvořitele a naše části žijí na různých planetách. Já sama jsem malou částí energie takovéto bytosti a je nás tady v této době mnoho. Tady bych ráda upozornila, ne, nemůže se celá bytost inkarnovat do člověka, jejich energie jsou příliš náročné a vůbec by těla lidí celou tuto bytost neunesly, to by nebylo možné, například bytosti ze Síria A žijí ve vibraci 6D, což je nemyslitelné pro energie na Zemi, v tuto dobu. Proto jsme zde jenom části duše a další naše části žijí nadále na  jiných planetách. Já sama vnímám jako svoji původní domovskou planetu Sirius A. První výsadek na pomoc lidem byl v období Lemurie, Atlantis a následně do země egyptské, Jižní Ameriky, Číny, Indie. Země/Gaia je pro Siriany nesmírně blízká, milují lidi a pomáhají jim od počátku a usilují o budoucí splynutí Země a Siria v jednotné hustotě 6D.  Sírius A je nositelem a základnou Kristovy energie. Naši vyslanci na Zemi jsou také velryby a delfíni, tyto překrásné bytosti neustále svojí kristovskou energií udržují rovnováhu na Zemi. Nemůžu si odpustit zapomenout na mého miláčka Thotha egyptského, byl jedním z nejvýznamnějších pro planetu Zem, ano je to duše žijící na Siriu A. Zde na Zemi Siriané lidi naučili posvátné geometrii, technologiím, léčitelství, práci s energiemi, právě pod vedením Thotha.

Rozebírat jeho význam a všechny jeho jména napříč světovými dějinami v tomto článku není potřeba, věnuji se mu v článku o numerologii a Dharmě.

Všemi těmito dovednostmi si můžeme pomáhat i v dnešní době. A právě lidé jako já, jsme tady proto, abych vás to naučili, nebo jenom připomněli. Po dlouhé době jsme se začali na Zem inkarnovat v sedmdesátých letech min. století. až do současnosti, na podporu pozvednutí lidské rasy, tak, jak je to v souladu s přáním nejvyššího Boha a přáním ostatních mimozemských pozitivních ras (Plejáďané, Andromeďané, Lyřané, Arkturiáni, Alfa Centauri, Telosiané...a mnoho mnoho dalších). Jsme vaší součástí a jsme nesmírně rádi, že jsme lidé, této zkušenosti si ve velké lásce vážíme. 

 

Já sama mam touhu naučit všechny využívat vlastní potenciál, k ozdravení sebe sama, k práci s energiemi k šťastnému životu, k otevření Lásky v každém člověku a přeji si, aby lidé pochopili, že jediná správná cesta je žitím v Lásce a v Kristově energii. To si přeji ze srdce. Proto jsem zde i já Re Raja, zatím další jména mojí duše neznám, aby názorně životem v hojnosti a štěstí ukazovala nešťastným, že to není náhoda, že zde každý jeden člověk může žít stejně krásně. Samozřejmě, kdo mne zná delší dobu ví, že také zde na Zemi přenáším umění výtvarné, architekturu, posvátnou geometrii.

Já velmi dobře vím, že je to jenom neznalost a nevědomost, pokud stále žijete smutek a neštěstí, že je vždy možnost návratu k Lásce. Je to jediná cesta vedoucí k prožití života na Zemi v štěstí. Miluji to laskavé dobro v každém člověku. Miluji, když ho vytáhnu z nešťastné bytosti a ona se v průběhu minut mění v Lásku a naději.

Mým přáním je, aby to lidé přijali za své jediné poslání tady, a to natrvalo změnit svůj život k harmonii. Jenom tímto způsobem můžeme změnit a vykoupit lidstvo a pokročit k novému životu v 5D. Proč je to tak důležité? Protože nejvyšší Bůh nás miluje nadevše a přeje si jedině naše štěstí. Mnohdy se říkává“ koho pán Bůh miluje, tomu hodně naděluje“ prosím Vás, není tomu tak, jak by se zdálo. Naše starosti nás mají jenom rozpomenout a navrátit z případné chybné cesty zpátky. Celé toto rčení je očkovací látkou illuminátské elity a církve, aby nás udržovaly v nevědomosti, strachu a neštěstí. Nejvyšší Bůh si přeje opak, náš život v spokojenosti a harmonii. Lidé mají od všech obrovskou podporu, milují nás a chrání, jak jen to je vzhledem k situaci na Zemi,  možné.    

Důvěřujme životu drazí moji, to je nejlepší volba tady a teď.

Žijte v štěstí a lásce, ať se tak děje!

Re Raja

sirius A.png

moje typologie 

bytost Sirius A 

bottom of page